sitelogo
toets module oefen module ouder module admin module aanmelden

Fundamentele rekendoelen realiseren

Met Digimaal onderzoekt en verbetert u op een slimme manier de rekenvaardigheid van uw leerlingen. Digimaal is gebaseerd op "smart testing" en "smart training". Onze toetsen en oefeningen zijn aangepast aan de mogelijkheden en behoefte van de individuele leerling. Digimaal helpt u om binnen uw lessen optimaal te differentiëren.

 • Peilen: Digimaal peilt continu de rekenvaardigheden op doorlopende leerlijnen.
 • Rapporteren: De rapportage-module geeft direct inzicht in de rekenvaardigheden van de leerling en de groep of over groepen.
 • Advies: Het advies aan de leerkracht is gebaseerd op wetenschappelijke en praktische reken-expertise.
 • Smart testing & smart training: Het peilen en oefenen is individueel afgestemd. Digimaal biedt digitale oefensommen of printbare werkbladen.
 • Ouderbetrokkenheid: Digimaal biedt de mogelijkheid om ouders doelgericht bij het rekenonderwijs te betrekken.

Fundamentele doelen, zoals opgesteld door de overheid, kunnen door vrijwel alle leerlingen worden bereikt.

Rekenen is leuk

Kinderen reageren met: "doe nog eens zo'n som" en "mag ik ook nog een keer de toets maken".

 

Functionele rekenvaardigheid voor alle leerlingen

Snel een indruk krijgen van Digimaal voor leerlingen? Onderstaande video bevat een compilatie van een aantal type sommen uit de test- en uit de oefenmodules.

Digimaal ook voor ouders

Digimaal biedt u als ouder de unieke mogelijkheid om samen met uw kind rekenen gericht te oefenen. Samen met de school of op eigen initiatief.

Digimaal voor ouders komt binnenkort op de markt.

Continu Leerling Volg- en VerbeterSysteem (CLVVS)

Digimaal biedt analyses van de opbrengsten van het rekenonderwijs op:

 • Individueel niveau

  Digimaal geeft overzicht en advies voor een doorlopende ontwikkeling van de leerling van groep 3 tot en met groep 8.

 • Groepsniveau

  Digimaal biedt u de mogelijkheid om leerlingen te clusteren op grond van rekenvaardigheden. De overdracht naar collega's wordt vereenvoudigd, bijvoorbeeld bij de overgang van de jaargroep.

 • Schoolniveau

  Digimaal biedt u een overzicht van het rekenonderwijs van alle groepen op uw school. De altijd actuele overzichten ondersteunen bij het opstellen van een rekenbeleid(splan).

 • Bovenschoolsniveau

  Als bovenschools directeur krijgt u inzicht in de kwaliteit van het rekenonderwijs op uw scholen, u kunt hierdoor tijdig maatregelen nemen om te sturen op de kwaliteit van het rekenonderwijs.

Digimaal is een essentieel instrument voor het opbrengstgericht werken (OGW).

De professionele leerkracht

Goede instructie door de leerkracht is en blijft belangrijk. Digimaal geeft aanvullend advies voor doelen waar aan gewerkt moet worden en biedt suggesties voor oefenstof. U als leerkracht bepaalt.

Digimaal is uw digitale klassenassistent.

Digimaal is online

U heeft geen beheer, alles wordt voor u geregeld.

Digimaal is een web-applicatie. Om Digimaal te kunnen gebruiken is alleen een computer met een moderne browser nodig.

Ook op tablet te gebruiken

Digimaal: slim rekenen

Literatuurlijst

© Digimaal BV

disc.